werandcountry.pl weranda.pl
  • Dzieje się

5 wystaw, które warto zobaczyć w listopadzie

autor: Agata Baca

W listopadzie oglądamy jedną z największych wystaw w Muzeum Sztuki w Łodzi, obserwujemy najnowsze trendy w polskiej grafice w Muzeum Śląskim w Katowicach, a w Muzeum Warszawskiej Pragi podziwiamy współpracę młodych artystów z doświadczonymi rzemieślnikami. Sprawdźcie, co jeszcze warto zobaczyć jesienią!

 

1/5 Łódź: Awangarda i państwo

do 27 stycznia 2019

W Łodzi zobaczycie jedną z największych wystaw pod względem ilości prezentowanych prac w historii Muzeum Sztuki – ekspozycja wypełni wszystkie przestrzenie ms1 ponad 600 dziełami artystek i artystów. W centrum zainteresowania są tutaj ruchy awangardowe w Polsce, ukazane przede wszystkim w relacji do przemian politycznych i procesów państwotwórczych w Europie Środkowej i Wschodniej w XX wieku. Zobaczycie dzieła takich twórców jak: Kazimierz Malewicz, El Lissitzky, Władysław Strzemiński, Henryk Stażewski, Stefan i Franciszka Themersonowie, Margarete Kubicka, Tadeusz Kantor, Ewa Partum, Józef Robakowski, Maria Jarema, Zbigniew Libera, duet KwieKulik, Zbigniew Warpechowski, Natalia LL czy grupa artystyczna Łódź Kaliska.

Wystawa Awangarda i państwo
Wystawa Awangarda i państwo w Łodzi
Wystawa Awangarda i państwo w Muzeum Sztuki w Łodzi
Od lewej: El Lissitzky, Kompozycja, 1918-1920, Alexander Archipenko, Figura kobieca, 1914, Narodowe Muzeum Sztuki Ukrainy, Kijów; Leszek Przyjemski, Mój ulubiony krajobraz, 1971, dzięki uprzejmości artysty

Awangarda i państwo obejmuje okres od pierwszej wojny światowej do początku lat 80. XX wieku. Przekonacie się, jak na przemiany ruchów awangardowych w Polsce – od ekspresjonizmu i formizmu, po neoawangardę i postawangardę lat 70. i 80. – nałożyło się istnienie dwóch państwowości o różnym zasięgu terytorialnym, różnym ustroju i różnym składzie etnicznym ludności. Zobaczycie też, jak te zmiany wpłynęły na granice oddziaływania polskiej awangardy, które nie pokrywały się z granicami państwa.

Awangarda i państwo/ Muzeum Sztuki w Łodzi/ msl.org.pl


2/5 Łódź: Znaki Kody Komunikaty

do 2 grudnia 2018

Wystawa skupia się na twórczości współczesnych artystów, którzy rozpoznawalną rzeczywistość zastępują indywidualnymi, subiektywnymi systemami znaków. Dla jednych głównym narzędziem ekspresji jest spontaniczny gest – działania tych twórców wywodzą się z tradycji ekspresjonizmu abstrakcyjnego, dla innych stworzone systemy znaków oraz kody, które pozwalają artystom przekładać przeżycia, emocje i wzruszenia na uporządkowany przekaz wizualny.

5 wystaw, które warto zobaczyć w listopadzie
Wystawa Znaki Kody Komunikaty
Od lewej: Andrzej Smoczyński, Litery – wariacje I, 1985, Jerzy Kudukis, Wewnątrz i zewnątrz II, 1980, fot. Radosław Jóźwiak, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi

Malarstwo, grafiki, tkaniny, obiekty i sztuka wideo, które tutaj zobaczycie, mieszczą się w szeroko pojętym nurcie kaligraficznym. Obejrzycie prace ze zbiorów galerii m.in. Stanisława Fijałkowskiego, Henryka Stażewskiego, Jonasza Sterna, Ryszarda Winiarskiego, dzieła wypożyczone z Muzeum Ziemi Chełmskiej m.in. Zbigniewa Dłubaka, Romana Opałki, Jana Tarasina, ale większość eksponatów stanowią prace obecnie tworzących artystów, którzy użyczyli je na potrzeby ekspozycji np. Grzegorza Sztwiertnia, Joanny Zemanek, Jolanty Wagner, Aleksandry Mańczak, Moniki Czarskiej, Andrzeja Grendy, Małgorzaty Skuzy.

Znaki-Kody-Komunikaty/ Miejska Galeria Sztuki w Łodzi/ mgslodz.pl

 

3/5 Katowice: Triennale Grafiki Polskiej

do 27 stycznia 2019

Warto odwiedzić Muzeum Śląskie, aby zobaczyć wystawę pokonkursową 10., jubileuszowej edycji Triennale Grafiki Polskiej. W tym roku do udziału w konkursie przyjęto 633 prace 264 artystów, a 97 prac zakwalifikowano do wystawy głównej. Pierwszą nagrodę zdobyła ubiegłoroczna absolwentka ASP – Barbara Jura, która w swojej twórczości mierzy się z ważnymi społecznymi dylematami.

Triennale Grafiki Polskiej
Triennale Grafiki Polskiej Katowice
riennale Grafiki Polskiej wystawa
Od lewej: Barbara Jura, My, technika mieszana; zdjęcie główne i widok wystawy, Michał Jędrzejowski, materiały prasowe Muzeum Śląskiego w Katowicach

Triennale Grafiki Polskiej to najstarszy i najbardziej prestiżowy przegląd polskiej grafiki współczesnej. Jego celem jest wyłonienie najbardziej interesujących postaw i tendencji w ramach tej dyscypliny oraz poszukiwań poszerzających jej obszar. W katowickim muzeum zobaczycie prezentację najbardziej intersujących dzieł, dokonania artystów wypowiadających się w medium graficznym – począwszy od odbitek stworzonych za pomocą klasycznych technik warsztatowych (takich jak litografia i miedzioryt), poprzez serigrafię, druk cyfrowy, aż po animacje i formy przestrzenne.

Triennale Grafiki Polskiej/ Muzeum Śląskie w Katowicach/ muzeumslaskie.pl

 

4/5 Warszawa: Taszyzm = Wolność

do 20 grudnia 2018

Na najnowszej wystawie w Fundacji Stefana Gierowskiego zobaczycie polskie malarstwo z lat 50. i początku lat 60. Ekspozycja zwraca uwagę na wielką aktywność twórczą tamtego czasu – pokazuje, że wolność w sztuce dawała zupełnie nowe możliwości. Stara się też odpowiedzieć na pytania: czym właściwie był taszyzm, co odróżniało polskie malarstwo od zachodniego oraz jacy artyści sięgali po środki wyrazu charakterystyczne dla tego nurtu w sztuce.

5 wystaw, które warto zobaczyć w listopadzie
Widok wystawy, dzięki uprzejmości Fundacji Stefana Gierowskiego

Na wystawie obejrzycie ponad 60 prac wypożyczonych ze zbiorów prywatnych i kolekcji muzealnych. Zobaczycie prace artystów będących najbliżej idei taszyzmu, takich jak: Alfred Lenica, Tadeusz Kantor, Zdzisław Salaburski, Teresa Tyszkiewicz, Marian Bogusz, Jerzy Kujawski, Maria Stangret, Marek Włodarski, Wanda Paklikowska-Winnicka. Oprócz malarstwa pokazano także film pt. Somnambulicy z 1958 r. Mieczysława Waśkowskiego i Antoniego Nurzyńskiego we współpracy z Tadeuszem Kantorem.

Taszyzm = Wolność/ Fundacja Stefana Gierowskiego/ fundacjagierowskiego.pl

 

5/5 Warszawa: Praga na wzór. Projektowanie z rzemiosłem

do 14 kwietnia 2019

Wystawa w Muzeum Warszawskiej Pragi opowiada o połączeniu nowoczesnego projektowania z tradycyjnym wytwórstwem. Stanowi podsumowanie kilkuletniej współpracy muzeum z Wydziałem Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – łączy świeże wzornictwo z tradycyjnymi narzędziami, materiałami i technikami wytwórczymi, studentów z doświadczonymi rzemieślnikami. Przywraca też pracownie mistrzów rzemiosła, nadając przedmiotom codziennego użytku nową jakość.

Praga na wzór. Projektowanie z rzemiosłem
Praga na wzór. Projektowanie z rzemiosłem wystawa
Praga na wzór. Projektowanie z rzemiosłem
Zdjęcia: Tomasz Brzeziński, Muzeum Warszawskiej Pragi

Dzięki kilkuletnich badaniom prowadzonych w muzeum, ekspozycja pozwoli wam odpowiedzieć na pytanie jak wygląda rzemieślnicze zaplecze prawobrzeżnej Warszawy – jak się zmienia i jak długo będziemy mogli z niego korzystać. Kuratorzy, którzy starają się utrwalić zanikającą tradycję i dostosować ją do potrzeb współczesnych odbiorców, zaprosili do współpracy warsztaty mistrzowskie reprezentujące niszowe zawody i umożliwili im spotkanie z młodymi artystami. Dzięki tej współpracy powstały oryginalne projekty, które przynoszą obu stronom nowe doświadczenia i korzyści.

Wśród eksponatów zobaczycie m.in. neony, bombki, obuwie, lampy, parasolki, szkło i sztukaterię. Jednym z celów wystawy jest pokazanie, że proces twórczy oraz techniki powstawania są równie ważne, co produkt końcowy. Rozumiejąc, na czym polega proces rzemieślniczy, projektant ma czas na eksperymenty z materiałem, formą lub procesem wytwórczym – mówi Paweł Jasiewicz, kurator i wykładowca w Eksperymentalnej Pracowni Drewna ASP.

Praga na wzór. Projektowanie z rzemiosłem/ Muzeum Warszawskiej Pragi/ muzeumpragi.pl

Polecamy

Zostań z nami

Bądź na bieżąco