Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo Te-Jot Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie (02-612 Warszawa), przy ulicy ul. Malczewskiego 19.
Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail iod@tejot.com.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres firmy.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji kontaktu z Państwem przez przedstawicieli firmy.
Podstawą prawna przetwarzania Państwa danych będzie niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz udzielona zgoda (jeśli ją Państwo wyrażą).
Państwa dane nie przekazywane żadnym firmom ani do państw trzecich.
Okres przetwarzania danych osobowych dla celów kontaktu wynosi 1 rok czasu Państwa prośby o kontakt.
Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do: żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, przeniesienia Państwa danych osobowych, tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Wydawnictwo Te-Jot Sp. z o.o. S.K, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla zrealizowania kontaktu.
Wydawnictwo Te-Jot Sp. z o.o. S.K. nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.